Podmienky predaja danej domény


selekcia

Uvedená cena platí iba pre koncového používateľa - t.j. firmu či osobu, ktorá doménu použije na vytvorenie normálnej funkčnej a serióznej stránky.

Neplatí pre - doménových priekupníkov, - sprostredkovateľov, - 'bielych koní', - 'únoscov štátu', - nadmerne silné firmy, - bulvárne médiá, - a iné podobné subjekty.

Majiteľ domény si vyhradzuje právo posúdiť sám, či záujemca spadá do prvej, alebo druhej skupiny. Pri žiadaní o doménu teda prosím nezabudnite pridať aj základnú informáciu o sebe (napr. Peter Novák, Michalovce, alebo firma ABCD, IČO 12345678) a, aspoň stručne, o zámere s doménou.

Pre tých, ktorí podmienky spĺňajú (prednostne najmä živnostníkov, malé firmy, obč.aktivistov, a pod.), bude doména k dispozícii za cenu uvedenú na stránke,
pre nespĺňajúcich za cenu násobne vyššiu alebo im bude kúpa odopretá.


procedurálne veci

V prípade zhodnutia sa na cene bude zákazník požiadaný o poskytnutie údajov potrebných pre vytvorenie zálohovej faktúry
- ak je kupujúcim osoba, ide o meno a adresu,
- ak živnosť/s.r.o./a.s., sú to: obchodné meno (názov), sídlo (adresa), ičo, dič a ič-dph.
Údaje osobného charakteru (d.nar., rod.č, č.o.p. a pod.) neposielajte.

Predávajúci nie je platcom DPH - cena sa o ňu nenavýši.

Štandardná splatnosť je 7 kalendárnych dní. Ak záujemca v rámci komunikácie potvrdí schopnosť skoršieho uhradenia, môže sa cena znížiť, o 2% za deň (t.j. zľava až o 14% - ak by platbu na cieľový účet doručil ešte v deň vystavenia predfaktúry).

Samotný postup:
- predávajúci, na základe horeuvedených údajov, vystaví predfaktúru (tá bude na celú sumu, t.j. nie na polovicu al.pod.)
- pošle ju zákazníkovi emailom,
- vyčká príchodu platby
- a následne (obvykle do pár hodín od pripísania platby na účet) pošle kupujúcemu 'heslo k doméne' (tzv. autorizačný kód), pomocou ktorého ju môže kupujúci dostať plne pod kontrolu (v rámci komunikácie prosím uveďte, či viete, ako sa autorizačný kód používa resp. či viete, ako sa robí 'transfér' domény, alebo k tomu potrebujete inštrukcie),
- napokon ešte poštové zaslanie zálohovej a zúčtovacej fakúry.
- Následne, na vašej strane (obvykle v administračnom prostredí nového registrátora / hostingéra): po zrealizovaní transféru nezabudnite urobiť ešte dva kroky: - zmeniť DNS (na hodnoty zodpovedajúce vášmu hostingu) a - prepísať držiteľstvo na seba.


predávajúci: J. Richter


vďakaverzia 2019-02-12