.sk  
' v e r e j n o p r á v n e   d o m é n y '


Vďaka, že ste prišli   :)

(asi ste si prečítali výzvu pre doménových aktivistov a klikli na ňu)

kým sa tu vyvesí rozsiahlejší text o tejto veci, aspoň pár poznámok:

z pohľadu donora by išlo o vratnú operáciu, nie dar,
5-ciferná suma, ktorú by poskytol, sa mu vráti cca o 2 roky

použitá by bola na zastabilizovanie tejto zbierky domén
- na odvrátenie rizika strácania tých, ktoré si pýtajú byť predĺžené o ďalší rok,
- na vylepšenie pozície pri odchytávaní ďalších kusov (zatiaľ totiž majú znateľnú
silovú aj finančnú prevahu doménoví šmejdi a ich roboty),
- a napokon aj na posilnenie rešeršovacích síl (viď nižšie selekciu)

pointou/zmyslom celej tejto aktivity sú tieto dve veci:
- aby koncoví žiadatelia o domény nemuseli platiť horibilné sumy (výpalné) šmejdom,
ale nejaké normálne (hlboko pod-trhové) ceny (niekde pod sto eurami),
- a zároveň aby sa domény dostávali len k tým najlepším (kvalitatívnym špičkám
vo svojich odboroch) a zároveň k tým, ktorí nepaktujú so zlom -
t.j. aby sa nestalo žiadne také, že
"lacné kvalitné domény pre oligarchov (a ich dcérske firmy, obch. partnerov a pod.),
pre bulvár (jeho pracovníkov, inzerentov a pod.)   či pre iné podobné subjekty
"
-
bolo by fakt dosť nešťastné - a aj hlúpe a nespravodlivé - 'darovať'
kvalitnú doménu za 50 € napr. niekomu, kto je vo svojom odvetví
hlbokým podpriemerom (šudič kvality, oblbovač, 'marketingér'),
niekomu kto uniesol štát alebo ukradol miliardu,
či niekomu kto nám denne zanáša zmysly blbosťami (bulvár).

Túto vec - prísnu selekciu pri vyberaní, komu má doména patriť -
považujem za ešte dôležitejšiu   a pre spoločnosť potrebnejšiu,
než samotné znižovanie cien zo špekulátorských na ľudské.

Kým však táto iniciatíva nemá spomínaného 5-ciferného donora, dokáže spomenuté zámery
napĺňať iba čiastočne, neefektívne (nadmerným plýtvaním síl) alebo len nepriamo   :-/

Mierne zlepšenie by samozrejme priniesli už aj 4-ciferné výpomoci,
takže neváhajte sa ozvať aj v prípade, že vládnete - či už priamo vy,
alebo niekto vo vašom okolí - 'iba' tisícmi.


text bude ešte rozširovaný o ďalšie podrobnosti,
dovtedy sa pýtajte mailom:

domeny zavinuté jnri bod sk

Jano Richter

nie, nie ten týpek z vlády, to je len menovec

okrem tohoto upratovania v doménach sa zaoberám napr. aj upratovaním
v televízii
- odhaľovaním a reklamovaním predražených relácií a videí ...
a snáď sa čoskoro podarí aj návrat k softvérovému a technickému vývoju


čítate verziu 2018-11-15