onedlho tu pribudne rozsiahlejší text o doménach, vysvetľujúci všetky súvislosti

kontakt:
domeny zavinuté jnri bod sk

J. Richter