Ponuka reklamného bannera, zobrazovaného na niekoľkých stovkách .sk domén zároveň


Vážení záujemci, k dispozícii je reklamný priestor na viac než 500 slovenských doménach -
priestor pre umiestnenie 'nadrozmerného' resp. 'celostránkového' bannera (napr. 1000 x 800 px)

Umiestnený bude ako dominantný prvok stránky, tak, aby ho návštevník uvidel
hneď po príchode na danú stránku   a aby ho, vďaka jeho veľkosti, zaručene neprehliadol.

Cena:   pri objednávke jeho umiestnenia
na 500 doménach paralelne   pôjde o 500 eur mesačne.

Korekcie ceny:

- Ak by nešlo o statický obrázok (jpg, png a pod.), ale o dynamickú
vec alebo video:   cca +30 až +60 % (podľa konkr.prípadu)

- Menší rozmer (napr. výška):   korekcia do -10 %

- Mierne menší alebo väčší   počet domén   alebo dní:
alikvótne zníženie alebo zvýšenie.
- Výrazne odlišný počet ...:   individuálnou dohodou

- Umiestnenie bannera len na malej skupine - zákazníkom vybraných - domén:
manipulačný príplatok na úrovni desiatok eur (konkr. suma podľa konkr. prípadu)

- Ak si chcete jednu alebo zopár domén (svojím názvom úzko súvisiacich s vašou témou)
prenajať, aby návštevníka automaticky presmerovávali na váš vlastný web, napíšte nám
a skúsime si dohodnúť konkétne podmienky (technické aj cenové).Čo sú to za domény:   V prevažnej väčšine ide o tzv. odchytené domény,
t.j. také, ktoré ich predošlí držitelia zanechali a nám sa podarilo sa ich ujať.
Momentálne sú vo fáze čakania na ich 'umiestnenie' vhodným novým vlastníkom.
O politike tohoto umiestňovania bude publikovaný samostatný rozsiahly článok,
zatiaľ v stručnosti len toľko, že pri výbere, komu doménu dať, budú uprednostňovaní
tí, ktorí robia výrazne spoločensky prospešnú činnosť (napr. zo svojich ziskov
silno dotujú protikorupčný boj, charitu, a pod.), a naopak, 'uzadnostňovaní' budú
takí, ktorým ide len a jedine o biznis, a tiež tí, ktorí spolupracujú s bulvárom
(ten je nepriateľom našich mozgov) či dokonca s oligarchami (tí sú
výraznými nepriateľmi našich peňaženiek, i demokracie ako takej).
Ako už bolo povedané, tento zámer bude oveľa detailnejšie popísaný
na samostatnej stránke; dovtedy prosím chvíľu strpenia.

Svojou kúpou bannera teda defakto podporíte aktivitu, ktorá má smerovať
k postupnému znižovaniu vplyvu 'závadových' subjektov na slovenskom internete :)

..... ešte bude doplnené.
zatiaľ sa prosím pýtajte mailom:kontakt:
domeny zavinuté jnri bod sk

J. Richter